עוקר הרים /פרשת חוקת

עוקר הרים
אחרי תקופה סוערת של תהפוכות וספקולציות, השבוע הוקמה ממשלה, זו היא עובדה. מבלי להיכנס לדיונים או ויכוחים כלשהם, כמדומני שהדבר היחיד המוסכם לדעת כולם הוא כי היא עונה על ההגדרה של הממשלה הבלתי צפויה ביותר בתולדות מדינת ישראל. מסכימים?
מכאן ואילך, מאוד תלוי מאיזה צד אתה מתסכל. יש שיספרו לך על סיפורו הבלתי צפוי של ראש הממשלה המכהן , כי בגיל צעיר נלחשו לאוזניו אמירות כי הוא יהיה ראש ממשלה. אני אישית לא מקבל את זה, בבית הספר שלנו אומרים כי לכל תלמיד יש סיכוי טוב להיות ראש ממשלה או רב ראשי או נשיא המדינה, אז שלא יספרו לי סיפורים …  נתמקד בעובדות כפי שהן. וכדרכינו ננסה ללמוד את הדברים לאורה של תורת הנצח הבלתי חולפת והבלתי משתנית לפי רוחות התקופה.
מתוך התבוננות בהפטרת הפרשה עלתה בדעתי המחשבה לדיון האם אנו יכולים בכלל לצפות מראש ולתכנן את תכנית החיים שלנו עלי אדמות? האם אנחנו יכולים לדעת על ילד מה יהיה תפקידו בעולם? ובעצם השאלה המרכזית היא כיצד נדע מה תפקידנו בחיים?
נעבור לסיפור ההפטרה על קצה המזלג, החל בשלבי הילדות של יפתח הגלעדי שלא היו מזהירים בלשון המעטה, אחיו גירשו אותו מבית אמו ונישלו אותו מנחלת אביו, יפתח נאלץ לברוח מהם אל ארץ אחרת, והתאזרח בה. איש לא היה מעלה בדעתו את אשר התרחש שנים לאחר מכן, בעקבות סכסוך מדיני שפרץ עם בני עמון, נשלחה משלחת נכבדה מזקני גלעד אשר ירדו אליו כדי לקחת אותו משם ולמנות אותו קצין עליהם למלחמה. יפתח התפלא מאוד על השליחות הזו וטען באזניהם כיצד בשעתו גירשו אותו ושנאו אותו וכעת הם באים אליו עם בקשה נכבדה שכזו? סופו של הסיפור ידוע, יפתח קיבל את התפקיד וניהל את המלחמה בשם השם וניצח אותם ביד רמה.
מבלי להשוות חלילה בשום צורה, אך אנו רואים בבירור כיצד הקב"ה מנהיג את העולם, והוא זה שמייעד לכל אדם את התפקידים שמוטלים עליו, גם אם בעיני בשר ודם לא הייתה מראש כל היתכנות שמהלך כזה יקרה אי פעם! אמונים אנו על דברי חז"ל כי כל תפקיד ומינוי קטן כגדול נקבע משמים, וכמו שאמרו חז"ל בתלמוד במסכת בבא בתרא "אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה", כלומר, אפילו מינוי פשוט ושולי כמו זה שאחראי על סידור התורנות מי ישאב מים ראשון מהבאר השכונתית – נקבע מן השמים!
אם כן מה הוא החלק שלנו בכל הסיפור הזה? אם בין כך ובין כך הכל כבר נגזר משמים?
זאת מלמדת אותנו המשנה במסכת אבות (פרק ג) לפי פירושו של הרמב"ם, "הכל צפוי והרשות נתונה", הוי אומר כי כל מה שנעשה בעולם ידוע מראש משמים, אך בל נחשוב כי בשל כך אנחנו לא אמורים לעשות את כל המוטל עלינו, אלא תפקידו של האדם הוא לבחור בטוב, וזכות הבחירה נתונה בידו לבחור ולעשות את תפקידו בעולם בכל שלב ושלב בחיים ולהגיע אל פסגת המעלות, לא פחות מכך! ומצד שני, התוצאות אינם בהכרח נתונות בידינו …
*
השבוע יצא  שיר חדש של ידידי הזמר והיוצר  שולי רנד בשם "עוקר הרים", אשר פותח בקביעה:
"אני לא באתי לעולם כדי להיות תלמיד חכם,
עוקר הרים ומשברן וטוחנן דק דק,
לא באתי להיות קוצץ בנטיעות, באש קודח.
לכאן לא באתי בכלל כדי להפריח לחלל,
שברי מילים ואותיות ודיבורים סרק סרק,
לא להיות חוגר המתהלל בטרם יפתח"

לצידה של קביעה זו אני מניח סימן שאלה גדול, מנין לו לידידי כי הוא לא בא לעולם כדי להיות תלמיד חכם??? ובכלל, הרי למדנו מקודם כי לכל אדם ניתנת האפשרות והזכות לגדול ולהגיע לפסגת המעלות!
ונעבור לסיומו של השיר:
"ולא נהיר ולא ברור, מה יהיה הסוף של הסיפור,
האם ברוך, האם ארור, לא ידעתי,
בי נשבעתי כי באתי לחסות בצל הא-ל,
להתבונן ולספר
כי אתה סובב כל עלמין, ואתה מלא כל עלמין,
אין לי אלו-ה מבלעדיך ולית אתר פנוי ממך"

את הקביעה הזו אני מאמץ בכל לב! כי אמנם אין לנו אפשרות לדעת את סוף הסיפור, אך תפקידנו בעולם הוא לחסות בצלו של הבורא ולהשתדל לעשות כמה שיותר טוב!
אני שמח שבדיוק שולי רנד יגיע לעירנו ביום שני הקרוב ובעז"ה נפגוש אותו כאן בחדרה, במופע אומנותי מיוחד שאנו מפיקים במחלקה לתרבות תורנית, ונוכל לשאול אותו את השאלות…אגב, כמדומני שנותרה כמות מצומצמת של כרטיסים, אז מי שמעוניין, נשמח להיפגש,
יחד שבטי ישראלשבת שלום ומבורךהרב בן ציון נורדמן

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

עוד כתבות

פרשת וישלח

שליחותה של גלות את הטור אני כותב  הפעם מהעיר פורטו שבצפון פורטוגל. הגענו לכאן בשליחות חינוכית אתגרית, עם   אנשי עסקים יהודיים בהובלת חברתTaga Urbanic

פרשת ויצא

עם ישראל לשבטיו בפרשיות השבוע האחרונות נוסעת לה במהירות 'רכבת הזמן', וחולפות להן ביעף מאות רבות של שנות היסטוריה, מבריאת העולם, דרך הדורות שהיו עד

תרומה לפדיון כפרות