רישום לחופה

חתן וכלה יקרים !!

נבקשכם למלא הפרטים במדויק לצורך רישום 

תרומה לפדיון כפרות